Ebru Sanatında Kullanılan Malzemeler

Kitre

Anadolu, İran, Türkistan dağlarında yetişen geven otunun özsuyundan elde edilir. Bitkinin yaz aylarında çizilen dallarından akan süt kurur ve bu haliyle toplanır. Kitreyi hazırlayabilmek için iki gün sertliği olmayan su içinde erimesi için bekletilir ve torbalarda süzülüp tekneye alınır. Gerekirse su ilave edilerek kıvamı ayarlanır. Günümüzde kitre, su yosunundan elde edilen deniz kadayıfı ve [...]

Ebru Çeşitleri

BATTAL EBRU Boyaların, fırça yardımıyla kitreli su üzerine serpilmesiyle oluşturulan mermer desenli ebru çeşididir. Yapımı en zor ebrudur. Kumlu ebru dışında bütün ebruların yapımında ilk işlem battal ebrudur. Ebru sanatçısının ustalığı daha çok yaptığı battal ebrulardan belli olur. Battal ebruda suyun kıvamı ve boyaların öd ayarı çok önemlidir. Boyalar bir sıralamaya konularak öd ayarları yapılır. [...]

Hat Sanatında Kullanılan Alet ve Malzemeler

“Kem alat ile kemalat olmaz” şeklindeki ünlü söz, yazı yazarken kulanılacak alet ve malzemelerin ne kadar önemli olduğunu hatırlamamızı sağlıyor. Kendi el becerimiz, sanata yatkınlığımız yanında kalemimiz, mürekkebimiz vs. de çok önemlidir.

Kalem: İnce yazılar için ince kalem, biraz iri hatlar için bambu ve kargı kalemi, celi yazılar içinse tahtadan yapılmış ağaç kalemler kullanılır. Kamış [...]

Hat Sanatı Yazı Çeşitleri

Kufi

Yazıların anası anlamında Ümmü’l-hutut da denilen Kufi yazı bütün yazıların kaynağıdır.

Aklamı-sitte

Muhakkak: Kufi ile Sülüs arası bir yazıdır. Elif ve lam gibi dikeyler düz ve tok, sin, fe, kaf ve nun gibi harflerin çanakları düzümsü ve uzunca, kıvrımlar ise Sülüs’e göre daha köşelidir. 1,5 mm.’den daha enli kalem ucu ile yazılır.

Reyhani: [...]

Sultan Ahmed Camii (Mavi Cami)

“Mavi Cami” olarak ta bilinen caminin asıl adı I.Sultan Ahmed Camii’dir. Türk ve İslam dünyasının en önemli eserlerinden biridir. Klasik Türk Sanatının özelliklerini taşıyan cami 6 minare olarak inşa edilmiş tek camidir. Mimar Mehmed Ağa, asıl mesleği olan kuyumculuğun etkisi ile, cami içerisini mesleğine yakışır güzellikte dekore etmiştir. 1609-1616 yılları arasında yapılan cami büyük bir [...]

Bursa Ulu Camii

Asıl adı Cami-i Kebir olan Ulu Cami IV. Osmanlı padişahı olan Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılmıştır. Niğbolu savaşından galip geldiği taktirde 20 adet cami yaptıracağını söyleyen padişah, savaş sonrası damadı Emir Sultan hazretlerinin tavsiyesi üzerine 20 kubbeli bir tek cami yaptırmaya karar verir ve Ulu Caami’nin ilk temelleri bu şekilde atılmış olur. Ulu Cami’de dikkati çeken [...]

Ayasofya Camii ve Müzesi

Ahagios Petros ve Ahagios Paulos Bazilikası 1497′de kiliseden camiye çevrilmiştir. Temelinde 3 metreye 1,8 metrelik blok taşlar kullanılan ender eserlerdendir. 8 köşeli ana kubbesi bulunmaktadır. 1935 yılından bu yana müze olarak işlevini sürdürmektedir. Ayasofya’nın mimarisi yanı sıra mozaikleri de büyük öenm taşımaktadır. En eski mozaikler iç narteks yan neflerde altın yıldızlı geometrik ve bitkisel motifli [...]

İstanbul Bayezid Camii

Sultan II.Bayezid tarafından yaptırılmış olan caminin yapımına 1500 yılında başlanmış 1505 yılında bitirilmiştir. Cami yerine küllüyeye dahil olan tabhaneye bitişik minareleri bu caminin en belirgin özelliğidir. Bu yüzden iki minare arasındaki mesafe 79 metredir. Cami içerisindeki taş ve ahşap işçiliği ile vitreylar dikkat çekici güzelliktedir. Caminin celi sülüs kitabeleri Şeyh Hamdullah’a aittir. Sultan II.Bayezid Şeyh [...]

Bir Yabancının Bakışı İle Hat Sanatı…

Hattat Mahmud Bedreddin Yazır, dostu bir Macar ressamın hat sanatıyla ilgili düşüncelerini şöyle dile getiriyor: “Birinci Cihan Harbi’nde askerlik münasebetiyle tanıştığım Macar, subay bir arkadaşım vardı; aynı zamanda ressamdı. Ara sıra İstanbul camilerini, müze ve kütüphanelerini birlikte gezer, her çeşit san’at eserini tetkik ederdik. Bir gün Sultanahmet Camii’ndeki Melek Paşazâde Ali Haydar Bey merhumun ta’lik [...]

Hat Sanatı

Yazı insanlar arasında anlaşma ve haberleşmeyi sağlayan işaretlerdir. Tarih boyunca pek çok yazı kullanılmıştır. Türkler de tarih boyunca beş çeşit yazı kullanmıştır. Orhun alfabesi ilk Türk alfabesidir. İkinci Türk alfabesi Uygur alfabesidir. Türklerin kullandığı üçüncü alfabe ise Arap asıllı Türk alfabesidir. Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra kullanmaya başladıkları bu yazı on asırdevam etmiştir. Bu yazı günümüzde [...]