Hat Sanatı…

KALEM

Hüsn-ü hat için kalemin alası, mürekkebin ranası ve kağıdın zibası lazımdır. Kalemin alasının kızılı çoktur, aklığı yoktur. Uzunluğu 10 parmak, rengi parlak olanı kakbuldür. Kamışı, cavası, menevişlisi, kargısı, tahtası…Hepsi yazıyla dertlenmek ister. İster nesih, ister mushaf, ister celi, ister küfi olsun…Tek dileği; kalem olmaktır. Kalem olana kadar yıllarca at gübresinde yatmaya, yanmaya, yontulmaya, şaklanmaya, [...]

Hat Sanatı…

HAT

Cismani aletlerle meydana getirilen ruhani bir hendesedir hat. Aranılan sonsuzluk ve yenilik kapısının açık olduğu tek sanat…Sanat bilimin yazı, insanın ise aşk halidir hat. Nice abideler, nice kabirler, nice çeşmeler, nice kitaplar, bilgiler, belgeler onunla taçlanmıştır…Hat, ilhamı Allah’tan, güzelliği hattatının ruhundan alandır… HATTAT

İster katib, ister küttab, ister verrak ya da hattat…Hattat, hattı bilendir. [...]

Hat Sanatı…Aşk Sanatı

Mürekkep içer kamış kalem, hokkadan…

Aharlı kağıt üzerinde bir satır “Rabbiyesir…”

“Rabbim zorlaştırma, kolaylaştır…”

.

.

Hattat olmak için güzel ahlaklı olmak lazımdır.

Şarttır edeb, şarttır sabır…

Hatta sanatında üstün olan ne erkektir, ne kadın.

Üstün olan, yazan değil yazdırandır…

O’nun 99 Hazinesi Hat ve Ebru Sergisi 21 Mayıs 2010

O’nun 99 Hazinesi Hat ve Ebru Sergisi 21 Mayıs 2010 tarihinde sanatseverlerle buluşacak. Hat Sanatçısı : Müfit Sekmen

Ebru Sanatçısı: Mukadder Kavas Sergi Açılış ve Kokteyli: 21 Mayıs 2010 Saat: 17:30

Yer: Yeminli Mali Müşavirler Odası Sergi Salonu

Adres: İstiklal Caddesi Asmalı Mescit Mah. No: 146 Beyoğlu / İstanbul

Hattat Yusuf Sezer 3.İcazet Töreni 16 Mayıs 2010

Hattat Yusuf Sezer 3.İcazet Töreni

2000-2009 yılları arasında Hattat Yusuf Sezer’in yetiştirdiği 18 talebesi icazetlerini alacaklardır. Klasik Türk İslam Hat Sanatında Nesih, Sülüs ve Rık’a yazı çeşitlerinin öğrenimini bitiren talebeler aşağıda listesini göreceğiniz kendi yazdıkları Kur’anı Kerim’ler ile, Evrad ve Cevşen-ül Kebir ile, tesbihatlar ile, En’am ve Cüz’ler ile, 500 Hadis-i Şerif ile icazetnamelerini (diploma) [...]

İlk Dersim

Hattat Yusuf Sezer Hocamın Yazdığı İlk Altı Dersim

Yazı ile Buluşma

İlk Hat Defterim 11 Ekim 2008

11 Ekim 2008 tarihinde aslında sadece bilgi almak, hocamı tanımak ve nasıl bir yerde ders verildiğini görmek için gittiğim gün ilk hat defterimi, kamış kalemlerimi, is mürekkebimi ve hokkamı almış oldum. Ve ilk dersim de aynı gün içinde hocam tarafından yazıldı. Hocamı ve ders verdiği yeri görünce gönül [...]

Hat Sanatında Kullanılan Alet ve Malzemeler

“Kem alat ile kemalat olmaz” şeklindeki ünlü söz, yazı yazarken kulanılacak alet ve malzemelerin ne kadar önemli olduğunu hatırlamamızı sağlıyor. Kendi el becerimiz, sanata yatkınlığımız yanında kalemimiz, mürekkebimiz vs. de çok önemlidir.

Kalem: İnce yazılar için ince kalem, biraz iri hatlar için bambu ve kargı kalemi, celi yazılar içinse tahtadan yapılmış ağaç kalemler kullanılır. Kamış [...]

Hat Sanatı Yazı Çeşitleri

Kufi

Yazıların anası anlamında Ümmü’l-hutut da denilen Kufi yazı bütün yazıların kaynağıdır.

Aklamı-sitte

Muhakkak: Kufi ile Sülüs arası bir yazıdır. Elif ve lam gibi dikeyler düz ve tok, sin, fe, kaf ve nun gibi harflerin çanakları düzümsü ve uzunca, kıvrımlar ise Sülüs’e göre daha köşelidir. 1,5 mm.’den daha enli kalem ucu ile yazılır.

Reyhani: [...]

Sultan Ahmed Camii (Mavi Cami)

“Mavi Cami” olarak ta bilinen caminin asıl adı I.Sultan Ahmed Camii’dir. Türk ve İslam dünyasının en önemli eserlerinden biridir. Klasik Türk Sanatının özelliklerini taşıyan cami 6 minare olarak inşa edilmiş tek camidir. Mimar Mehmed Ağa, asıl mesleği olan kuyumculuğun etkisi ile, cami içerisini mesleğine yakışır güzellikte dekore etmiştir. 1609-1616 yılları arasında yapılan cami büyük bir [...]