Hattat Yusuf Sezer 3.İcazet Töreni 16 Mayıs 2010

Hattat Yusuf Sezer 3.İcazet Töreni

2000-2009 yılları arasında Hattat Yusuf Sezer’in yetiştirdiği 18 talebesi icazetlerini alacaklardır. Klasik Türk İslam Hat Sanatında Nesih, Sülüs ve Rık’a yazı çeşitlerinin öğrenimini bitiren talebeler aşağıda listesini göreceğiniz kendi yazdıkları Kur’anı Kerim’ler ile, Evrad ve Cevşen-ül Kebir ile, tesbihatlar ile, En’am ve Cüz’ler ile, 500 Hadis-i Şerif ile icazetnamelerini (diploma) [...]

Hat Ustaları