Şişli Camii

İstnabul Şişli’de bulunan cami, 1945 yılında yapılmaya başlanmış 1949 yılında bitirilip ibadete açılmıştır. Başmimarı Vasfi Egeli’dir. Bir anakubbe ve etrafındaki üç yarım kubbe, revaklı bir son cemaat yeri, anabinaya bitişik mukarnaslı bir şerefesi olan bir taş minareden oluşmuştur. Caminin avlusunun etrafı duvarlarla çevrilidir ve üç kapıdan girilir. Geniş avlunun ortasında üzeri açık onikigen mermer bir [...]

Hırka-i Şerif Camii

İstanbul’un fatih ilçesinde Hırka-i Şerif Caddesi’nin bitiminden başlayan Keçeciler Caddesi üzerinde yer alan ve Fatih’in maneviyatını yansıtan camidir.

Tüm müslümanlar için çok önemli cami, Hz.Muhammed’in (SAV) Veysel Karani’ye hediye ettiği hırkanın (Hırka-i Şerif) muhafaza ve ziyaret edilmesi için 1851′de Padişah Abdülmecid tarafından yaptırılmıştır.

İslam kaynaklarında Hayrü’t-tabıin ya da reisü’t-tabıin olarak anılan Üveys el-Karani’nin vefatından sonra [...]

Eyüb Sultan Camii ve Türbesi

İslamiyet’i kabul edenlerden ve Arapların İstanbul’u kuşatması sırasında şehit olan Hz. Eyyubu El-Ensari’nin gömüldüğü yerdedir. Fatih Sultan Mehmed’in emri ile Hz.Eyyubu El-Ensari adına bir türbe, yanına da bir cami yapılmıştır. 1458 yılında yapılan ilk cami yıkılmış, bugünkü caminin ilk örneği olan yapı Sultan III. Selim zamanında 1798-1800 yıllarında Uzun Hüseyin Efendi tarafından yaptırılmıştır. Cami son [...]

Süleymaniye Camii

Süleymaniye Camii, Kanûnî Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Bir rivayete göre; bir kutlu gecede Kanuni Sultan Süleyman, rüyasında Rasülullah Efendimiz’i (sas) görür. Sultan Süleyman ve Peygamber Efendimiz (sas) Süleymaniye’nin inşa edildiği yaklaşık 70 dönümlük arazinin bulunduğu tepeye gelirler (O tepe, hem Haliç’i, hem de Boğaziçi’ni Marmara tarafından en ideal noktadan görür.) Peygamber Efendimiz (sas) [...]

Ayasofya Camii ve Müzesi

Ahagios Petros ve Ahagios Paulos Bazilikası 1497′de kiliseden camiye çevrilmiştir. Temelinde 3 metreye 1,8 metrelik blok taşlar kullanılan ender eserlerdendir. 8 köşeli ana kubbesi bulunmaktadır. 1935 yılından bu yana müze olarak işlevini sürdürmektedir. Ayasofya’nın mimarisi yanı sıra mozaikleri de büyük öenm taşımaktadır. En eski mozaikler iç narteks yan neflerde altın yıldızlı geometrik ve bitkisel motifli [...]